Aktualności

Jakie są metody spawania?

Metod spawania jest wiele, my skupimy się na tych najczęściej używanych i w kolejnych wpisach omówimy szczegóły każdego z nich.

SPAWANIE MIG/MAG
– polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który wytwarzany jest pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem.

SPAWANIE TIG
– to wytwarzanie łuku elektrycznego z pomocą nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego

SPAWANIE MMA
– polega na spawaniu elektrodą otuloną

O spawaniu MIG/MAG

Jak spawać migomatem?

Spawanie MIG/MAG potocznie jest nazywane spawaniem migomatem.
Co zrobić przed przystąpieniem do spawania?

Dobrać odpowiednie parametry spawania:
rodzaj i biegunowość prądu spawania
natężenie i napięcie łuku
szybkość podawania drutu
rodzaj i średnica drutu
rodzaj i natężenie przepływu gazu osłonowego
długość wysunięcia drutu
pochylenie uchwytu
prędkość spawania

Przy spawaniu MIG/MAG zajarzenie łuku ma charakter kontaktowy, następuje po naciśnięciu przycisku na uchwycie spawalniczym. Wysuwający się drut jest stapiany z określoną prędkością dzięki samoregulacji.
Ważnym aspektem jest, by po rozpoczęciu spawania przemieszczać uchwyt spawalniczy równomiernie wzdłuż spoiny, obserwując jej kształt i utrzymując stałą pozycję oraz odległość uchwytu od elementu, który spawamy.

Spawanie TIG – na czym polega?

Metoda TIG spawania polega na wytwarzaniu łuku elektrycznego przy pomocy nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego.
TIG spawanie umożliwia uzyskanie niezwykle czystej i wysokiej jakości spoiny. Ważną kwestią jest eliminacja ryzyka zanieczyszczenia spoiny, gdyż podczas spawania nie powstaje żużel.
Co można spawać metodą TIG? Stal nierdzewną i inne stale wysokostopowe, między innymi aluminium, miedź, tytan i nikiel.

SPAWANIE MMA

Zanim zabierzemy się do spawania konieczne jest sprawdzenie stanu źródła, kabli, uchwytów elektrod, zacisków masy oraz czy pulpit sterowniczy lub system zdalnego sterowania funkcjonują bez problemu. Warto też przyjrzeć się prawidłowości doboru gatunku i średnicy elektrody pod kątem zastosowania.
Spawanie jest zainicjowane przez uderzenie elektrodą spawalniczą w rowek spawalniczy. W kolejnym kroku należy cofnąć elektrodę, nie powodując nadmiernego wydłużenia łuku, przemieszczać elektrodę niespiesznie i równomiernie. Elektroda spawalnicza powinna być przesuwana w kierunku spawania, pochylonym uchwytem w przód.
Podczas spawania należy koncentrować się na tym, by długość łuku była jak najmniejsza. Po użyciu elektrody trzeba usunąć żużel ze spoiny, a następnie wyczyścić ją szczotką stalową.